Kiss Barnabás Ügyvédi Iroda

Dr. Kiss Barnabás ügyvéd

Adásvétel és ingatlan ajándékozás

Adásvétel

Kössön adásvételi szerződést irodánk segítségével:

Alább részletesen olvashat az adásvételi szerződés által szabályozott legfőbb pontokról. Forduljon hozzánk bizalommal.

Miről kell a Feleknek megállapodni?

Adásvételi szerződés kötése esetén a vételárban történő megegyezés mellett még számos járulékos kérdés van, amelyről kötelezően rendelkezni kell a szerződésben, így azokban is megállapodásra kell jutnia a feleknek. Lentebb a leggyakrabban előforduló kérdéseket gyűjtöttük össze:

Foglaló, vagy előleg?

Legelőször is ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, mert egyrészről ez az egyik legfontosabb pontja a megállapodásnak, másrészről olyan lényegi különbség van a két fogalom között, amelynek komoly anyagi vonzatai lehetnek. 

Részletekben történő vételárfizetés 

A vételár megfizetése az esetek többségében részletekben történik, amelyekhez pontosan behatárolható határidőket, feltételeket kell rendelnie a feleknek az adásvételi szerződésben. Legszerencsésebb a teljesítéseket naptári dátumokhoz kötni. Amennyiben a vételár megfizetése részben bankhitelből is történik, a hitel képezi a banki előírások szerint a vételár utolsó részét, a folyósításig az önerő teljes összegének megfizetésre kell kerülnie. Ezen utolsó vételárrészlet megfizetéséhez legalább az adásvételi szerződés aláírásától számított 6-8 hetes határidő kikötését szoktuk javasolni, annak ellenére, hogy a hitelügyintézők állítása szerint a teljes hitelbírálat, közjegyző előtti hitelszerződés-kötés és a folyósítás lezajlik 3-4 hét alatt.

Tapasztalatunk szerint minden esetben merülnek fel előre nem várt körülmények, ezért teljes biztonsággal érdemes ennyi időt hagyni, hogy ne kelljen a határidő csúszása miatt az adásvételi szerződést módosítani, vagy újból egyezkedni az eladóval, hogy ne számítson fel késedelmi kamatot, ne álljon el az adásvételtől.

Birtokba adás

Az ingatlan birtokba bocsátásására praktikusan a teljes vételár megfizetését követően szokott sor kerülni. Az ettől korábbi időpontban történő birtokba bocsátás ugyanis felveti a kérdést, hogy ha később az adásvételi ügylet mégis meghiúsul, akkor hogyan állítsák helyre a felek az eredeti állapotot:

A bentlakással ugyanis az ingatlant a vevő használja, annak állaga romlik, esetlegesen felújításokat, átalakításokat végez, amelyek nem mindig állíthatók vissza az eredeti állapotba, illetve olyan értéknövelő beruházásokat tehet, amelyeknek a megtéríttetése utóbb nem lesz egyszerű.

Ezek mind vitás helyzeteket eredményezhetnek, melyeket jobb előre elkerülni.

Tulajdonjog fenntartás, függőben tartás

Részletekben történő vételárfizetés esetén az eladónak jogszabály szerint lehetősége van arra, hogy tulajdonjogát ne adja át az adásvételi szerződésben a teljes vételár megfizetéséig. Ezáltal az eladó az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonos marad, a vevő nem rendelkezhet az ingatlannal, nem adhatja el, nem terhelheti meg, stb. Mindezt kompenzálja a vevő oldalán a „tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye feljegyzésének”, vagy a „tulajdonjog bejegyzés függőben tartásának” az intézménye, amely az eladó rendelkezési jogát korlátozza azáltal, hogy feltünteti a földhivatalban, hogy egy eladás van folyamatban.

A kettő közül amennyiben bankhitelt is vesznek fel a vételár megfizetéséhez, a bankok a függőben tartást kérik, illetve mi is ezt ajánljuk ügyfeleinknek, mivel ez azt a plusz biztosítékot is adja, hogy a tulajdonos az eladás folyamata alatt már nem terhelheti meg az ingatlant semmivel, nem lehet rá végrehajtási jogot, jelzálogjogot bejegyezni, stb., míg a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzése ez ellen nem feltétlenül véd. 

A biztosíték arra vonatkozóan pedig, hogy a teljes vételár megfizetésével az eladó lemond a tulajdonjogáról egy erről szóló nyilatkozat, amelyet az eladó az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg ír alá. Ezen nyilatkozatot a teljes vételár megfizetéséig irodánk őrzi ügyvédi letétjében.

Így a fizetést követően nem kell attól tartani, hogy az eladó a szükséges nyilatkozatokat nem adja meg, nem járul hozzá a tulajdonjog átvezetéséhez. Ahogyan említettük, a bejegyzéshez szükséges dokumentumot irodánk őrzi az adásvételi szerződés aláírásától kezdődően, és ha a vevő hitelesen igazolja, hogy a teljes vételárat megfizette, azt minden további feltétel és eladói közreműködés, megjelenés nélkül irodánk beadja a földhivatalba.


Ingatlan ajándékozás

Ajándékozás egyenesági rokonok között

2010. augusztusa óta egyenesági rokonok között (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, stb.) az ajándékozás illetékmentes, legyen szó akár ingatlanokról, akár pénz ajándékról, akár egyéb ingóságokról. 2014. január 01-től pedig a kör tovább bővült, mostantól a házastársak közötti ajándékozás is illetékmentes lett.

Ingatlanok ajándékozása esetén a szerződést kötelezően írásba kell foglalni, és ügyvédi ellenjegyzés kell hozzá. Irodánk ezeket az ügyleteket gyorsan lebonyolítja Önnek, mindent előkészítünk, lekérjük a tulajdoni lapot, megírjuk a szerződést, eljárunk a Földhivatal és az Illetékhivatal előtt. A földhivatali ügyintézés díja 6.600,-Ft.

Mit kell az ajándékozási szerződésnek tartalmaznia? 

Az ajándékozási szerződésben meg kell jelölni az ajándékozás célját, emellett kötelező eleme az ajándék értékének megjelölése is. Az ajándékozás megtörténte mellett továbbá fontos az ajándék elfogadása is a megajándékozott részéről, mivel enélkül a szerződés nem jön létre.

Illeték alá eső ajándékozás

Ha az ajándékozási szerződés nem egyenesági rokonok vagy házastársak között jön létre, akkor viszont kell a fentiekben megjelölt földhivatali eljárási díj mellett illetéket fizetni. Ennek mértéke aszerint alakul, hogy hogy lakásról, vagy egyéb vagyontárgyról van-e szó. Az illeték mértéke lakások ajándékozása esetén 9%, míg minden más típusú ingatlan (garázs, telek, stb.) és vagyontárgy esetén 18%. Irodánk minden esetben tételes kalkulációt készít Önnek az adott konkrét esetre vonatkozóan, hogy ezzel a költséggel is előre tudjanak tervezni.


Jogi szakterületek

 • Adócsalás
 • Állatkínzás
 • Bűncselekmény fogalma
 • Csalás
 • Csődbűncselekmény
 • Előzetes letartóztatás
 • Feljelentés
 • Hűtlen kezelés
 • Ittas vezetés
 • Jogos védelem
 • Kábítószer-Kereskedelem
 • Költségvetési Csalás
 • Körözés - Elfogatóparancs
 • Közokirat-hamisítás
 • Lopás
 • Rablás
 • Sikkasztás
 • Telefonlehallgatás
 • Védőügyvéd feladata