Kiss Barnabás Ügyvédi Iroda

Dr. Kiss Barnabás ügyvéd

Tartásdíj

Tartásdíj témakörében beszélhetünk házastársi tartásról, amely azt jelenti, hogy a volt házasfelek bizonyos feltételek fennállása esetén a házasság felbontását követően is kötelesek anyagilag gondoskodni egymásról.

Másrészről gyermektartásról, ugyanis a szülő kötelessége gyermeke eltartásáról gondoskodni akkor is, ha a gyermek a másik szülőnél került elhelyezésre. Ebben az esetben a tartásdíj elsősorban pénzben jár.

Mint minden járulékos kérdésben a válás során, jelen esetben is igaz, hogy a bíróság csak akkor dönthet erről a kérdésről, ha a felek/szülők nem tudtak megegyezésre jutni. A megegyezésnek mindenkor a gyermek érdekeit kell szolgálnia, a tartásdíj összegét a gyermek szükségleteire kell fordítani.

A tartásdíj mértékének megállapításakor figyelembe kell venni mindkét házastárs jövedelmi, vagyoni viszonyait, más, a háztartásban eltartott gyermekeket, és a gyermek esetleges saját jövedelmét is. A tartásdíj mértéke általában a kötelezett átlagjövedelmének 15-25%-a közötti összeg.

 

A tartásdíj módosítása

Ha utóbb a körülményekben lényeges változás áll be (a fél jövedelmi viszonyai jelentősen megváltoznak akár felfelé, akár lefelé), akkor lehet kérni a tartásdíj mértékének módosítását is. Főszabályként 2 év elteltével lehet ezt kérni, két éven belül csak különösen indokolt esetben. A jogszabály ugyanis vélelmezi, hogy ennyi idő alatt nem következhet be gyökeres változás, a feleslegesen indított pereket próbálja kiszűrni.

Házastársi tartás esetén a jog megszűnik akkor, ha a tartásra jogosult újból házasságot köt, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, vagy ha érdemtelenné válik. Az érdemtelenséget a bíróság akkor állapítja meg, ha valamelyik fél magatartása a házasság erkölcsi alapját, az általános társadalmi erkölcsi felfogást súlyosan megsértette.

Jogi szakterületek

 • Adócsalás
 • Állatkínzás
 • Bűncselekmény fogalma
 • Csalás
 • Csődbűncselekmény
 • Előzetes letartóztatás
 • Feljelentés
 • Hűtlen kezelés
 • Ittas vezetés
 • Jogos védelem
 • Kábítószer-Kereskedelem
 • Költségvetési Csalás
 • Körözés - Elfogatóparancs
 • Közokirat-hamisítás
 • Lopás
 • Rablás
 • Sikkasztás
 • Telefonlehallgatás
 • Védőügyvéd feladata