Kiss Barnabás Ügyvédi Iroda

Dr. Kiss Barnabás ügyvéd

Válás

 Mi a teendő válás esetén?

Házassági bontóper esetén a bíróság előtt minden esetben keresetet kell indítani. Az eljárás illetékköteles: a válópert megindító félnek kell lerónia 30.000,-Ft-ot. A keresetlevélhez továbbá csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat, valamint a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

A kérelemben meg kell jelölni, hogy mikor romlott meg a felek között az életközösség véglegesen, ugyanis ez az elválasztás törvényi feltétele. A viszony végleges és visszavonhatatlan megromlása legegyszerűbben az egyik házastárs elköltözésével igazolható.

Az első tárgyaláson a bíróságnak kötelessége megkísérelni a felek kibékítését, ezért célszerű azon mindkét házastársnak megjelennie. Ha a békítés sikertelen, akkor az eljáró bíró a tárgyalást elhalasztja 3 hónapra, amely időtartam alatt kérni kell a folytatást, különben az eljárás megszűnik. A soron következő – 30 napon túli időpontra kitűzött - tárgyaláson viszont közös megegyezés esetén akár ki is mondhatja a bíró az házasságot felbontó ítéletet.

Azonkívül, hogy a házasság értelemszerűen megszűnik, a jogerős ítélet egyéb vonzatokkal is jár:

 • A felek ismét köthetnek bárkivel házasságot,
 • a férje nevét viselő feleség szabadon dönthet arról, hogy a jövőben milyen nevet kíván viselni: megtartja-e asszonynevét, vagy visszatér leánykori nevéhez
 • megszűnik a házastársi közös vagyon
 • megnyílik a tartásdíjra vonatkozó igény, valamint
 • ezt követően a volt házasfelek már nem örökölnek törvény erejénél fogva sem tulajdonjogot, sem özvegyi jogot egymás utánKözös megegyezés, vagy válóper (ún. „tényállásos válás”)

A válópereknek alapvetően két fajtája van. Egyszerűbb az eljárás akkor, ha a felek meg tudnak állapodni, és képesek békésen elválni. Hosszadalmasabb pedig akkor, ha a vagyont, a közös gyermeket, a tartást, stb. illetően vita van.

 

Válás közös megegyezéssel

Amennyiben a felek nem kívánják a bíróság előtt feltárni, hogy életközösségük milyen okokra visszavezethetően romlott meg, és szeretnék az eljárást mielőbb lezárni, úgy egyezséget kell kötniük az alábbi kérdésekben:

Ha a megállapodás megszületett, azt a felek írásban szerződésbe foglalták, és megfelel a jogszabályoknak is, akkor a bíróság az egyezséget jóváhagyja, és ítéletet hoz a házasság felbontásáról.

Másik esete a közös megegyezéssel történő válásnak, ha a felek már 3 éve külön élnek, és a bíróság felé igazolják, hogy gyermekük elhelyezését és a különélő szülővel való kapcsolattartást is megnyugtató módon rendezték. A bíróság ebben az esetben a házasságot szintén további vizsgálat nélkül felbontja.


Válóper

Ha a felek nem tudnak megegyezni abban, hogy a közös vagyont hogyan osszák meg, hogyan rendezzék a lakáshasználat kérdését, gyermekük elhelyezése és a különélő szülő kapcsolattartása hogyan alakuljon, illetve a tartásdíj kérdésében, akkor a bíróság nem fogja a házasságot egy tárgyalást követően felbontani. Elegendő, ha a fent felsorolt kérdésekből akár csak egyben is vita van a felek között, az már kizárja a válást közös megegyezéssel.

Ekkor kerül sor a házasság megromlása okainak boncolgatására, hosszadalmas bizonyítás lefolytatására mind az okokat illetően, mind arra vonatkozóan, hogy mi tartozik a felek közös vagy különvagyonába. A bíróság fogja azt is eldönteni, hogy a házasfelek közös gyermeke melyiküknél kerüljön elhelyezésre. A gyermek valószínűleg erős érzelmi traumának lesz kitéve a bírósági meghallgatás miatt, amit mindenképpen jobb elkerülni.

Ezenkívül a váló feleket sem fogják kímélni, a legkisebb értékű vagyontárgyig vagyonleltár fog készülni, azt tételesen fogja a bíróság megosztani, a tárgyalások pedig ezáltal akár több, mint egy évig is elhúzódhatnak.

Irodánk ezért válóperek esetében mindig törekszik a házasfelek között közvetíteni, és mindenképpen valamilyen kompromisszumot kialakítani. 

Jogi szakterületek

 • Adócsalás
 • Állatkínzás
 • Bűncselekmény fogalma
 • Csalás
 • Csődbűncselekmény
 • Előzetes letartóztatás
 • Feljelentés
 • Hűtlen kezelés
 • Ittas vezetés
 • Jogos védelem
 • Kábítószer-Kereskedelem
 • Költségvetési Csalás
 • Körözés - Elfogatóparancs
 • Közokirat-hamisítás
 • Lopás
 • Rablás
 • Sikkasztás
 • Telefonlehallgatás
 • Védőügyvéd feladata